fbpx

Atents als canvis d’aquest any: assajarem per blocs i amb tramoia

La temporada d’enguany pretén consolidar els canvis que s’han anat implantant els últims tres anys. Entenem l’espectacle com un engranatge on cadascú de nosaltres hi hem de posar la nostra part per a que tot funcioni.

Assajos per blocs

És en aquest sentit, que s’incorpora com a novetat l’assaig per blocs. Cada bloc correspon a la meitat d’un acte i es farà cada dilluns sense aturar-se. Cada setmana s’assajaran les escenes que sortiran al bloc del dilluns següent. L’objectiu és tenir més assajades totes les transicions, per part de tramoies i actors, i així minimitzar els sorolls i millorar aspectes tècnics durant les representacions. Aquí teniu el contingut de cada bloc:

Bloc 1
. El Precursor i l’Anyell (Pròleg – Baptista)
. Les Noces de Canà
. Jesús refusat a Natzaret (Sinagoga)
. Elecció dels apòstols i Sermó de la Muntanya
. Desig de Judes i Jesús convidat per Simó

Bloc 2
. La Pecadora innominable (Convit de Simó)
. Jesús davant de Betània
. Resurrecció de Llàtzer
. Jesús i els nois (quadre de les coques )
. Entrada triomfal a Jerusalem

Bloc 3
. Controvèrsia amb els fariseus i saduceus (Mercaders del Temple)
. Enllaç entre el Temple i la venda de Judes
. Judes ven el seu Mestre
. Comiat de Jesús i Maria
. El Sant Sopar

Bloc 4
. Borrascosa sessió del Sanedrí
. Jesús és pres a Getsemaní (L’Hort)
. Jesús davant d’Annàs
. Procés religiós de Jesús i negacions de Pere (Escena partida)
. Judes llança monedes
. Desesper de Judes

Bloc 5
. Procés civil davant de Pilat (1r Pilat)
. Jesús davant d’Herodes
. D’Herodes a Pilat (2n Pilat)
. La flagel·lació
. Jesús condemnat a mort (3r Pilat)
. El carrer de l’amargura

Bloc 6
. La Crucifixió
. Davallament i enterrament
. Resurrecció de Jesús
. Magdalena, Joan i Pere
. L’ascensió de Jesús

És important venir a tots els assajos: els de l’escena que ens correspongui i del bloc on apareix la nostra escena. Es demana màxima puntualitat als assajos.

Els nens que participen al quadre de les coques no entren en el sistema de blocs, sinó que seguiran assajant els diumenges a les 12h a l’escenari, a partir del 14 de gener.

Divendres Sant, una festa especial
Aquesta temporada volem fer de Divendres Sant una representació especial, seguint amb la línia que vam engegar l’any passat. Aportarem un al·licient més per venir: es recuperaran escenes o petits detalls que s’havien representat i amb el temps s’han deixat de fer. Enguany, però, no es farà l’escena de la barca sinó La vídua de Naïm.

Serà una gran temporada de Passió!
Aquesta serà la quarta temporada de l’equip directiu actual, format per l’Ignasi Campmany com a director de l’espectacle, l’Oriol Garrido donant un cop de mà a la part artística, Llorenç Segura com a responsable de la part tècnica, i l’Esther Vela coordinant tota la vessant social dels col·laboradors. Durant aquests anys s’han aplicat diversos canvis escènics i de repartiment i ara és el moment de consolidar-los, per la qual cosa cal la col·laboració de tots.