Òrgans de govern

Entitat democràtica i participativa
Inici » Entitat » Òrgans de govern

Consell Directiu

Està format per la Junta Directiva i els Consellers Nats.

Els membres de la Junta són escollits cada quatre anys per tots els col·laboradors de l’entitat. Actualment està format per:

President: Sam Carrique i Vilà
Vicepresident: Montse Font i Font
Secretària general: Núria Riera i Reig
Tresorer: Josep Mª Escolà i Casanovas

Consellers:
Miquel Martínez i Muñoz
Neus Valldeperas i Sabanés
Marc Soler i Garcia
Albert Galceran i Montoro
Roser Montserrat i Alavedra
Montse Farré i Corbera
Bru Duran i Pujol
Josep M. Carrique i Marco

Suplents:       
Josep Casanovas i Matas
Rosa Arcarons i Vilà
Àngel Pérez i Pérez
Miquel Paloma i Vidal

Consellers Nats:
L’Alcalde, en representació de l’Ajuntament d’Olesa
El Rector, en representació de la Parròquia
Un representant de la Generalitat de Catalunya designat pel Conseller de Cultura
Un representant de la Diputació de Barcelona

 

Consell Consultiu

És l’òrgan de consulta i assessorament del Consell Directiu i actualment està format per:

Presidenta:
Cristina Pujol i Matas

Consellers:
Carmina Checa i Martínez
Angelina Dalmases i Segura
Elies Valldeperas i Costa
Josep Riera i Perearnau
Núria Cabassa i Fité
Lluís Checa i Bayona
Esteve Creus i Oller

Viu l'espectacle en directe

Consulta les dates de la temporada