Òrgans de govern

Entitat democràtica i participativa
Inici » Entitat » Òrgans de govern

Consell Directiu

Està format per la Junta Directiva i els Consellers Nats.

Els membres de la Junta són escollits cada quatre anys per tots els col·laboradors de l’entitat. Actualment està format per:

President: Pere Quer i Aiguadé
Vicepresident: Josep Riera i Ubach
Secretari general: Jaume Paltor i Comes
Tresorer: Josep M. Escolà i Casanovas

Consellers:
Miquel Martínez i Muñoz
Neus Valldeperas i Sabanés
Bru Duran i Pujol
Mariona Sanmartí i Matas
Oliva Casanovas i Matas
Josep Montserrat i Garcia
Albert Grivé i Ruiz
Martí Vallès i Solsona

Suplents:       
Bea Galan i Carrique
Núria Riera i Reig
Sam Carrique i Vilà

Consellers Nats:
L’Alcaldessa, en representació de l’Ajuntament d’Olesa
El Rector, en representació de la Parròquia
Un representant de la Generalitat de Catalunya designat pel Conseller de Cultura
Un representant de la Diputació de Barcelona

 

Consell Consultiu

És l’òrgan de consulta i assessorament del Consell Directiu i actualment està format per:

Presidenta:
Cristina Pujol i Matas

Consellers:
Carmina Checa i Martínez
Angelina Dalmases i Segura
Elies Valldeperas i Costa
Josep Riera i Perearnau
Núria Cabassa i Fité
Lluís Checa i Bayona
Esteve Creus i Oller