Equip directiu

El Consell Directiu de l'entitat escull un director, aquest s'encarrega de reclutar la resta d'equip de direcció.

Basant-se en la tradició de l'espectacle, però amb la clara voluntat de modernitzar-lo i dotar-lo de major dinamisme, l'equip de direcció treballa per assolir la millor Passió possible.

Llorenç Segura Cardona

Llorenç Segura Cardona

Nom: Llorenç
Cognoms: Segura Cardona
Què hi fa a La Passió: equip de direcció, tramoia, tècnic, poble...
Col·labora des de la temporada: 1956
Professió actual: veterinari

Ignasi Campmany Checa

Ignasi Campmany Checa

Nom: Ignasi
Cognoms: Campmany Checa
Què hi fa a La Passió: equip de direcció i Judes
Col·labora des de la temporada: 1987
Professió actual: actor

Oriol Garrido i Roca

Oriol Garrido i Roca

Nom: Oriol
Cognoms: Garrido i Roca
Què hi fa a La Passió: equip de direcció i Herodes
Col·labora des de la temporada: 1996
Professió actual: actor

Esther Vela Pallares

Esther Vela Pallares

Nom: Esther
Cognoms: Vela Pallares
Què hi fa a La Passió: ajudant de direcció i leprosa
Col·labora des de la temporada: 2003
Professió actual: monitora de piscina