Consell Directiu

Consell Directiu

Actualment el consell directiu està format per la Junta Directiva i els Consellers Nats.

President: Sam Carrique i Vilà

Vicepresidenta 1r: Montse Font i Font

Secretària general: Núria Riera i Reig

Tresorer: Josep M. Escolà i Casanovas

Consellers:
Miquel Martínez i Muñoz
Neus Valldeperas i Sabanés
Marc Soler i Garcia
Albert Galceran i Montoro
Roser Montserrat i Alavedra
Montse Farré i Corbera
Bru Duran i Pujol
Josep M. Carrique i Marco

Suplents:
Josep Casanovas i Matas
Rosa Arcarons i Vilà
Àngel Pérez i Pérez
Miquel Paloma i Vidal


Consellers Nats:
L’Alcalde, en representació de l’Ajuntament d’Olesa; el Rector, en representació de la Parròquia; un representant de la Generalitat de Catalunya designat pel Conseller de Cultura i un representant de la Diputació de Barcelona.

Consell Consultiu:
Maria Cristina Pujol Matas (presidenta), Carmina Checa Martínez, Angelina Dalmases Segura, Elies Valldeperas Costa, Josep Riera Perarnau, Núria Cabassa Fité, Esteve Creus Oller i Lluís Checa Bayona.