Assemblea general ordinària 2017

Diumenge 17 de desembre de 2017

Assemblea general ordinària 2017

A les 12 del migdia a l'Espai Clar

Benvolguts col·laboradors,
Us convoquem a participar a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 17 de desembre de 2017 a les dotze del migdia a l’Espai Clar de la Seu Social del Teatre de La Passió d’Olesa.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
2. Balanç econòmic de l’exercici 2016/2017.
3. Pressupost ordinari de l’exercici 2017/2018.
4. Temporada 2017/2018.
5. Informació Equip de Direcció.
6. Torn obert de paraules.

Donada la importància dels temes a tractar, demanem la vostra assistència.

Convocatòria d'assemblena en .pdf