Personatges principals

Els actors que donen vida als personatges principals són els encarregats del fil conductor de l'espectacle.

Tots ells participen de manera totalment voluntària i sota les ordres de l'equip de direcció.

Podreu veure les cares dels actors que interpreten els personatges bíblics més rellevants: Jesús, Maria, Judes, etc.